CASE: Fokus på wifi i 1.5-planslänga i vinkel


Router och två accesspunkter för wifi

På entréplan i kontoret sitter inkommande fiber med router/switch. Här finns möjlighet att ansluta larm och automatiska backup-lösningar (ex. speglade diskar).

Accesspunkterna har både 2.4GHz och 5GHz. 2.4GHz når hela huset med mycket bra signal och 5GHz når i princip alla våningsplan. Tänk på att även om 5GHz ger bra hastighet har den mycket kort räckvidd så om extrem wifi-hastighet är viktig behöver man alltid fler accesspunkter.


1.5-planslänga sett från ovan
 
Sett från ovan

1.5-planslänga sett från sidan
 
Sett från sidan