CASE: Wifi och gigabit-nätverk
i 1-plansvilla med källare


Router/switch-kombination med en accesspunkter för wifi

På källarplan sitter inkommande fiber med router/switch. Utmed ett ventilationsschakt mitt i huset har nätverket dragits upp på vinden och sedan ner på platser vid entréplan, resterande nät har dragits utmed vattenledningsrör (källare). Nätverksuttag för TV, Apple-TV, mediaboxar och Canal Digital (Go) finns vid TV-plats i källare (4 x). På entréplan finns nätverksuttag i kontor (4 x), i vardagsrum, i sovrum och vid uteplats. Eftersom placering av router/switch är central och i ett utrymme som inte generellt är synlig kan man enkelt utöka nätverket vid behov.

Accesspunkterna har både 2.4GHz och 5GHz. 2.4GHz når större ytor och 5GHz når mindre ytor. Man kan ställa in Ubiquitis accesspunkter så man via ett tröskelvärde flyttar lite svagare klienter (mobiltelefoner och paddor etc.) till 2.4GHz. 2.4GHz nära accesspunkten kan ge runt 80 MBit.

1.5-plansvilla sett från ovan
 
Sett från ovan

1.5-plansvilla sett från sidan
 
Sett från sidan