CASE: Fokus på fastnät
med gigabit i 1.5-plansvilla


Router/switch-kombination med en accesspunkt för wifi

På entréplan sitter inkommande fiber med router/switch. Till kontor har två nätverksuttag dragits för dator och skrivare.

Till övervåning har fyra nätverksuttag dragits för TV, Apple TV, Canal Digital (Go) och Viasat (On demand). För wifi sitter en accesspunkt i taket i samma utrymme som inkommande fiber, i detta utrymme finns även en sk NAS med speglade diskar för säkerhetskopiering. Wifin når hela huset men i uterum och trädgård är signalen oftast för svag, ytterligare accesspunkt behövs om man vill kunna använda wifi för fler ytor.

1.5-plansvilla sett från ovan
 
Sett från ovan

1.5-plansvilla sett från sidan
 
Sett från sidan